Solo Holding Sp. z o. o.
Dąbrowa 346B
26-001 Masłów
Solo Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie 346B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, KRS 0000555690, NIP 6572918127, REGON 361376116. Kapitał zakładowy spółki w wysokości 500 000 PLN.
designed & powered by: cloudsofthouse.com